اصطلاحات رایج در طبیعت ها اصطلاحات رایج در طبیعت ها

اصطلاحات رایج در طبیعت ها

مزاج: عبارت از چنان کیفیتی است که از واکنش متقبال اجزا ریز مواد متضاد به وجود می آید. مثل اختلاط هوا با آب یا آتش با خاک و غیره که حاصل این اختلاط می تواند پیدایش گرما، سرما، خشکی و تری در طبیعت زیبای ما بوده باشد. یعنی به طور خلاصه از اختلاط فیزیکی و شیمیایی این عناصر ساده طبیعت با یکدیگر کیفیت ناپایداری به وجود می آید که به آن "مزاج" می گوییم.

قبل از پرداختن به علائم طبایع چهارگانه در ابتدا باید با اصطلاحات و لغات مورد استفاده در طبایع آشنا شویم.

1-عنصر: عناصراجسام ساده و بسیطی هستند که اجزای اولیه بدن آدمی و موجودات زنده و غیر زنده دیگ را تشکیل می دهند. که عبارتند از: هوا، آب، آتش و خاک که از ترکیب عناصر ساده با یکدیگر به نسبت های مختلف انواع موجودات مرکب به وجود می آیند.

2-مزاج: عبارت از چنان کیفیتی است که از واکنش متقبال اجزا ریز مواد متضاد به وجود می آید. مثل اختلاط هوا با آب یا آتش با خاک و غیره که حاصل این اختلاط می تواند پیدایش گرما، سرما، خشکی و تری در طبیعت زیبای ما بوده باشد. یعنی به طور خلاصه از اختلاط فیزیکی و شیمیایی این عناصر ساده طبیعت با یکدیگر کیفیت ناپایداری به وجود می آید که به آن "مزاج" می گوییم.

3-طبع: کیفیتی از ماده را گویند که پایدار باشد. مثل گرمی که نه تنها در شبانه روز بلکه در طول روز و ماه و سال هم به میزان جزیی تغییر ماهیت می دهد. حال آنکه مزاج کیفیتی از ماده است که از صبح تا شب و یا حتی از لحظه ای به لحظه دیگر ممکن است تغییرات کلان بنماید.

4-مزاج ساده:  به حالتی از ماده گویند که ساده باشد مثل گرمی.


5-مزاج مرکب ساده: از اختلاط کیفیات متضاد ماده دو به دو با یکدیگر حالت جدیدی به وجود می آید. که به آن مزاج مرکب می گوییم. مثل اختلاط سردی با گرمی که از ترکیب آن دو حالتی پیروز می شود (مثلا سردی) و از طرفی تری با خشکی با یکدیگر ترکیب شده و حالتی از آن پیروزی پیدا می کند (مثل تری) که حاصل این اختلاط ها با یکدیگر در نهایت سردی و تری خواهد بود. به عبارت دیگر از ترکیب هر چهار کیفیت مزاجی (سردی، گرمی، تری و خشکی) با یکدیگر، فقط دو کیفیت مزاجی پیروز که در این مثال یکی سردی است و دیگری تری بیرون می آیند؛ که حاصل این ترکیبات پیروز میدان، سردی و تری خواهد بود؛ که به آن مزاج مرکب ساده می گوییم.

6-مزاج معتدل حقیقی: هرگاه چهار کیفیت مزاجی نسبت به نقطه‌ی اعتدال فاصله‌ی برابری داشته باشند. آن گاه مزاج معتدل حقیقی به وجود خواهد آمد که عملا د رکلینیک وجود ندارد.

7-مزاج معتدل فرضی: هرگه از بین هر چهار کیفیت مزاجی فقط دو تای آن ها پیروز شده و نسبت به نقطه اعتدال حقیقی فاصله اندکی داشته باشند. در آن صورت مزاج معتدل فرضی پدید خواهد آمد که این مزاج نه دم، نه بلغم، نه سودا و نه صفرا است بلکه در هر فرد متفاوت بوده و به نوعی می شود گفت، که یکی از این چهار مزاج مرکب ساده است که به نقطه اعتدال خیلی نزدیک است. در اصل فرم خفیفی از یکی از آن ها است.

8-انواع طبع

طبع گرم: مزاج گرمی نسبت به مزاج سردی استیلا پیدا کرده باشد.

طبع سرد: مزاج سردی نسبت به مزاج گرمی استیلا پیدا کرده باشد.

طبع اعتدال:مزاج فرد نه گرم است و نه سرد، نه تر است و نه خشک، بلکه از این نظرها در حال تعادل است.

طبع مختلط: آن است که مزاج فرد قاعده و قانون ثابتی ندارد وبه عبارتی دیگر شخص مورد نظر مزاج عضوی پیدا کرده است، برخی از نقاط بدن گرم و برعکس برخی از نقاط دیگر بدن کاملا سرد است. یعنی شخص مختلف المزاج است ودر شرایط مختلف، حالات مختلفی را از خود نشان می دهد.


ارسال نظر

توصیه های پزشکی:

خواص روغن سیاه دانه

سیاه دانه یکی از پرکاربردترین گیاهان دارویی است که در نسخه های طبیبان طب سنتی به وفور یافت می شود. ا...

حنا در طب اسلامی (بخش سوم)

 در دو مقاله قبلی درباره فواید حنا برای بیماری های پوست و جایگاه آن درطب اسلامی بیان شد، در این...

طریقه و میزان مصرف گل بنفشه

یکی از گیاهان فوق العاده عالی که در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، گیاه گل بنفشه است. این گیاه ...

خواص دمنوش ریحان

ریحان خواص فوق  العاده ای دارد. هم از برگ و هم از تخم این گیاه استفاده های فراوانی می شود. ریحا...