درباره ما

سالهای سال کمک به سلامتی آحاد جامعه چالشی در ذهن من بود و همیشه بدنبال راه حلی بودم تا بتوانم به هدف متعالی خود یعنی کمک به سلامت دیگران و بخصوص افراد کم بضاعت دست یابم.

بدنبال پیشرفت جهان، همواره در تلاش برای یافتن راهی بودم تا بتوانم زمان را متوقف کنم و با شتاب هر چه بیشتر اهداف خود را عملی سازم و بالاخره موفق شدم.زمان از حرکت ایستاد ،تعداد زیادی در خواب بودند و بیدارها در حال فعالیت های جاری خود از حرکت متوقف شدند و من خوشحال و خرسند در میان آن جمعیت در حال سکون می دویدم. تمام آنچه در ذهن داشتم را تصور میکردم تا بتوانم مو به مو به انجام آنها بپردازم.اینکه چگونه به سلامتی افراد کمک کنم؟ چگونه به آنها برای رهایی از بیماریهای لاعلاج یاری رسانم؟ از چه طریقی؟ به درمان آنها کمک کنم یا به پیشگیری؟ اول روح افراد را مداوا کنم یا جسم آنها؟ و البته ابتدای مسیرم را کمک به مداوای جسم آنسانها قراردادم تا بتوانم با کمک به درمان آنها روح آنها را نیز سیقل بخشم و بخشی از دغدغه های آنها را کاهش دهم.

به یاد پزشکی افتادم که سالها آموخت و تلاش کرد تا طب سالم را به شاگردانش بیاموزد-ابوعلی سینا- این پزشک نامدار، اما افسوس و صد افسوس که در دیگر کشورها طب او رابیشتر به کار می برند تا در کشور خودمان ایران.کشوری که مالک این پزشک نامی است، پزشکی که سالهای سال است که نوشته هایش در مورد طب سنتی مورد استفاده پزشکان جهان است ، پس چه راهی بهتر از این! می بایستی طب بوعلی سینا ناجی سلامت انسانها می شد و برای نجات روح و آزادی آنها از چنگال ترس ها، اضطراب ها ، نگرانی و رهایی جسم آنها از درمانهای زیان آور و انجا بود که بایستی نجات دهنده سلامتی انسانها می شدم .اما چگونه؟ با راه اندازی سایتی بنام ناجی کالا که محصولات حوزه سلامتی را در جهت ترویج درمان سالم در اختیار کلیه اقشار جامعه قرار دهد.این تنها بعد اول بود و بعد از آن ادامه هدفهای بزرگم در جهت سلامت روح انسانها... و زمان به حرکت درآمد و ناجی کالا درکالبد جامعه جاری شد.